پروژه ها

پروژه ها > پروژه های در حال انجام > گریتینگ مس درآلو

ادامه سفارش ساخت گریتینگ معدن مس سونگون به وزن تقریبی 200 تن در حال انجام می باشد که در آخرین بار ارسالی کمتر از 10 تن آن مانده و پروژه به زودی به اتمام خواهد رسید