پروژه ها

پروژه ها > پروژه های در حال انجام > مرکز تصویه فاضلاب شهر ساوه

حدود 15 تن سفارش اولیه می باشد که گریتینگ ها بر روی منحل ها و کانالهای موجود در سایت قرار می گیرد از نوع تسمه در تسمه و با استفاده از تسمه 30*3