اخبار مناقصات و مزایدات

اخبار> اخبار مناقصات و مزایدات> مزایده فروش ضایعات

مزایده فروش ضایعات

شرکت مشبک سازان آریا ضایعات خود را از طریق مزایده بفروش می رساند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه و خرید ضایعات تسمه و گریتینگ کارگاه مشبک سازان آریا لطفا با شماره 09183647368 تماس بگیرید .