تهیه چهارپهلو 6*6

خدمات> تهیه چهارپهلو 6*6

تهیه چهارپهلو

در برخی از گریتینگها بنا به درخواست کارفرما می توان از چهار پهلو بجای میلگرد 8 آجدار است... بیشتر بدانیم