قیمت انواع درپوش کانال یا پل

اخبار> قیمت انواع درپوش کانال یا پل

گریتینگ دو طرف نبشی مخصوص کانال با عرض 250 و طول 1000 میلیمتر

گریتینگ مخصوص در پوش کانال یا جوی آب 
عرض 250 میلیمتر ، طول 1000 میلیمتر 
از نوع تسمه در تسمه 
از تسمه 3*30 مضرس با مشبندی 30*30 
هر عدد تقریبا ... بیشتر بدانیم