قیمت بست گریتینگ

اخبار> قیمت بست گریتینگ

بست گریتینگ

بست گریتینگ :
ضخامت ورق 3 میلیمتر 
پیچ M8 تمام رزوه با پوشش گالوانیزه گرم آور شده
مهره چهار گوش یک سانتی 
واشر فنری 
کلمپ زیری و رویی با پوشش ... بیشتر بدانیم