قیمت انواع گریتینگ تسمه در تسمه

اخبار> قیمت انواع گریتینگ تسمه در تسمه

گریتینگ 1500*1500 میلیمتر

گریتینگ تسمه در تسمه 
از تسمه 4*60 با مشبندی 60*20 
وزن تقریبی هر عدد 300 کیلو 
 
قیمت هر کیلو 5400 تومان 
 
تعداد موجود ... بیشتر بدانیم

گریتینگ 1550*1000

گریتینگ از تسمه 4*60 با مشبندی 60*20 
وزن عر عدد تقریبا 200 کیلو 
مخصوص عبور وسایل نقلیه سنگین 
 
قیمت هر کیلو 5400 تومان 
 بیشتر بدانیم

گریتینگ 1300*1300 میلیمتر

گریتینگ از تسمه 4*60 با مشبندی 60*20
در ابعاد 1300 *1300 میلیمتر 
وزن تقریبی هر عدد 220 کیلو 
مخصوص عبور وسایل نقلیه سنگین
 
قیمت هر کیلو 5400 ... بیشتر بدانیم

گریتینگ 480*480 میلیمتر

گریتینگ 480*480 میلیمتر 
از تسمه 4*40 و با مشبندی 60*20 میلیمتر 
گالوانیزه شده با 80 میکرون ضخامت 
هر عدد تقریبا 20 کیلو 
 
هر کیلو ... بیشتر بدانیم